Onze visie & missie

Ontwikkelingen

De afgelopen decennia heeft zich een ontwikkeling van lokaal, regionaal en landelijk naar wereldwijd voorgedaan. Globalisering leidt ertoe dat regeringen wereldwijde doelstellingen boven nationale doelstellingen stellen met als gevolg dat de afstand tot de burger groter wordt, de burger de lasten van deze globalisering moet dragen, en er minder ruimte ontstaat voor lokale initiatieven. De leefbaarheid van de lokale samenleving komt daardoor onder druk te staan. Er zijn nog meer trends te noemen die noodzaak tot verandering geven. Bijvoorbeeld dat mensen meer en meer consumeren en bijvoorbeeld hun voedsel over de hele wereld halen met de nodige druk op milieu, of dat mensen minder zelfredzaam worden doordat ze al hun behoeften laten invullen door diensten van derden. We zien dat mensen minder bewust met hun eigen gezondheid omgaan en vaak voor medicatie kiezen in plaats van naar preventie te kijken.

Verandering

Nieuw Brabant Zuid-Oost wil verandering realiseren op deze trends en een ‘lokaal voor lokaal’ samenleving vormgeven waarbij samenvoorziening en vrij denken voorop staan.

 

Missie

Onze missie is om binnen 5 jaar een regionale gemeenschap te vormen met minimaal 10.000 actieve leden die zich inzetten voor een zelf gedragen gemeenschap. Deze vernieuwing zullen we meten aan de hand van impact, bijvoorbeeld het aantal nieuwe gerealiseerde startups, het aantal mensen die gebruik maken lokaal voedsel of het aantal mensen die gebruik maken van lokale digitale gegevensopslag.

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000