Lokale Economie

Het midden- en kleinbedrijf is niet alleen een banenmotor van deze regio, het is ook cruciaal voor de leefbaarheid van Eindhoven, Helmond, omringende buurten en dorpen en onmisbaar voor de verduurzaming van productie en consumptie. Iedereen die dat nog niet wist, is daar gelukkig tijdens Corona achter gekomen.

Minder plaats voor het lokale kleinbedrijf

De lockdown heeft de bestaande tegenstellingen in de economie versterkt. Daardoor blijft er steeds minder plaats over voor het lokale kleinbedrijf. Deze moet steeds meer concurreren met webshops. Sommigen daarvan werken op globale schaal en zien daardoor kans veel minder belastingen te betalen dan het lokale kleinbedrijf. Ook hebben globale webshops vaak een goedkopere financiering.

Vermindering van de lokale economische veerkracht

Door de webshops trekt geld versneld weg uit deze regio en in een aantal gevallen zelfs uit Nederland. Dat draagt bij aan verminderde lokale werkgelegenheid en een toename van de scheve verdeling in vermogens, die dus niet meer lokaal beschikbaar zijn voor de lokale economie waardoor de economische veerkracht afneemt. Als voorbeeld: Bol.com groeide in omzet in de corona- maanden met 30% naar 2,8 miljard en Amazon met 38% tot $ 386 miljard in 2020. Ter vergelijking: $ 386 miljard is bijna 50% van de totale geldwaarde van de geproduceerde goederen en diensten van Nederland.

Welke verandering is nodig?

Nieuw Brabant Zuid-Oost wil de koopkracht terugbrengen in deze regio. Met het lokaal inkopen kan elke euro 1,5 keer worden uitgegeven, voordat deze euro uit de regio verdwijnt. Hoe meer ondernemers en gemeenten lokaal gaan besteden, hoe hoger deze multiplier en hoe meer geld er in de lokale gemeenschap verdiend en uitgegeven wordt.  Het is zelfs zo dat Sardinië in 2016 met hulp van het Sardex netwerk van ondernemers en een lokale munt zo’n enorme boost kreeg dat de multiplier 4 bedroeg. Dit betekende dat het geld 4 keer of nog vaker verdiend en uitgegeven wordt voordat het uit de gemeenschap verdween.

Hoe gaan we dat doen?

Met ondernemers en gemeenten willen we serieus lokaal gaan inkopen en daar andere partijen bij betrekken. Ook willen ze een boost geven aan het lokaal kopen van eerste levensbehoeften door consumenten.

Wil je zelf al wat doen?

Als je nu iets wilt doen om de koopkracht terug te brengen, koop dan bij de ondernemers op de de lokale winkel. Dit een initiatief van 4 jonge ondernemers in Eindhoven om te inspireren tot meer lokaal kopen, zodat kleine winkeliers meer bestaansrecht hebben en de lokale economie gestimuleerd wordt.

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000