Regionaal Geld

Van geld als betaalmiddel… naar geld als middel van verbinding.

Geld is een ruilmiddel in de vorm van een papieren briefje of munt. Het geld op zich is niks waard, wij geven het waarde.

Door digitalisering zijn we steeds meer buiten de regio gaan kopen, grote nationale en internationale bedrijven verdienen daar veel geld aan. Lokale ondernemers krijgen het steeds moeilijker en onze ecologische voetafdruk is toegenomen.

Geld wordt inmiddels niet alleen meer gebruikt als ruilmiddel, maar ook als middel om aanzien, invloed en macht te verzamelen. Er is een enorme onbalans ontstaan in de verdeling van welvaart.

De afname van gebruik van contant geld en de toename van digitale betaaloplossingen heeft ons leven voor een deel gemakkelijker gemaakt. Het heeft ons ook afhankelijker gemaakt van banken, multinationals en overheden. We willen daarin weer onafhankelijker worden.

 

Positieve invloed

Geld biedt echter ook mogelijkheden om een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat geld langer in de gemeenschap of de regio circuleert, kan de lokale samenleving, bedrijvigheid en werkgelegenheid gestimuleerd worden. Daarmee kan geld zorgen voor meer verbinding in de regio. 

Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken.  Bestaande systemen van ruilhandel, zoals LETS, zorgen voor grotere regionale bedrijvigheid, zonder dat er zelfs geld aan te pas komt. Daarnaast zijn er initiatieven zoals Koop Lokaal, waarbij mensen, bedrijven en overheden gestimuleerd worden om bij lokale bedrijven te kopen.  

 

Werkgroep Geld

In de werkgroep Geld kijken wij met een frisse blik naar geld en nieuwe manieren van geld ontwikkelen.  Het oorspronkelijke doel van geld – ruilmiddel, ter bevordering van handel – staat daarbij voorop. Dichtbij met een veelzijdig aanbod en lagere kwetsbaarheid in tijden van crisis. Een alternatief en regionaal betaalmiddel kan zorgen voor een veilig, makkelijk en onafhankelijk betaalsysteem tussen ondernemers en consumenten.

Kort samengevat geloven we in de volgende aanpak en de daaruit voortvloeiende voordelen:

  • Het introduceren van regionale betaalvormen of regionaal geld
  • Daarmee versterken en vergroten van de regionale bestedingen
  • Verbinden van inwoners en ondernemers en onderlinge loyaliteit vergroten.

 

Sluit je bij ons aan

Ben je ondernemer en heb je ook interesse of ideeën bij het bovenstaande? Neem dan contact met ons op, via “doe mee”. Het doel is te komen tot een groep geïnteresseerde ondernemers om zo een voldoende brede basis te bieden voor de start van een dergelijk nieuw initiatief.

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000