Gezondheid

De afgelopen periode is er wat betreft gezondheid een eenzijdige kijk geweest waarbij het uitgangspunt steeds is om symptomen te bestrijden. Tegenwoordig is het zo dat de helft van de volwassenen in Nederland te zwaar is, het gebruik van geneesmiddelen doodsoorzaak nummer drie is en jongeren zich ruim twee keer vaker eenzamer voelen dan ouderen na de coronacrisis.

Deze trends zorgen ervoor dat het steeds slechter gaat met de gezondheid/vitaliteit van de mensen. Wij willen hier iets aan doen.  Wij staan voor de gezondheid en vitaliteit voor alle mensen woonachtig in de regio Zuid-Oost Brabant.  

Ons uitgangspunt is de niet-reguliere zorg (alternatieve zorg) aangevuld met reguliere zorg indien nodig. Wij willen dat alle leden gebruik kunnen maken van een gezondheidsvoorziening waar de mens centraal staat vanuit een natuurlijke, holistische en integrale benadering. Dit willen we bereiken door nieuwe/andere informatie te delen over hoe je vitaal kunt leven. Binnen 5 jaar willen we 100 mensen bereikt hebben met andere kennis (zelfheling) en praktische handvatten om anders met vitaliteit om te gaan. Daardoor daalt het gebruik van de reguliere zorg in 5 jaar met 10% in de regio Brabant Zuid-Oost. 

De kracht van dit domein is dat er veel kennis en ervaring is op het gebied van anders kijken naar gezondheid en zorg en dat de mens als startpunt wordt genomen. Bovendien kan men gebruik maken van een uniek netwerk met een andere kijk op gezondheid, waarbij standaard eerst wordt gekeken naar de oorzaak van de klachten en niet aan symptoombestrijding wordt gedaan. De mens krijgt de regie over zijn/haar leven terug.

Leden van Nieuw Brabant Zuid-Oost kunnen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Zo kunnen ze gebruik maken van het netwerk en tegen gereduceerd tarief of gratis gebruik maken van bijeenkomsten, workshops, cursussen en events.

Heb je zelf een kennis over gezondheid die vernieuwend is en die je graag wilt delen, meld jouw initiatief dan via “doe mee”.

Wist je dat?

  • Er in de Germaanse Nieuwe Geneeskunde vrijwel niet gesproken wordt over ziekte maar vooral over herstel.
  • Door het doen van Mindfullnes/Meditatie je cellen verjongen.
  • Bij voetreflexmassage je tweede en derde teen na je grote teen, in verbinding staan met je ogen.
  • Het lichaam voor 70% uit water bestaat en de gemiddelde Nederlander veel te weinig water drinkt.
  • Eén op de vier Nederlanders is bekend met chronische pijn.
  • In 2020 werden ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten. Daarmee is dit nog steeds verreweg de meest voorkomende grond voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
  • In 2021 had de helft van de volwassenen overgewicht. Dit is evenveel als in 2018 bij de start van het Nationaal Preventie-akkoord.
  • “Je maakt je eigen supermedicijn aan, een stof die ik als cardioloog niet voor kan schrijven” - Leonard Hofstra. Hij heeft het hier over nitric oxide. “Want, wie beweegt, maakt meer nitric oxide aan”. De aanmaak van nitric oxide speelt een belangrijke rol bij het immuunsysteem, vertelt Hofstra. "Als je sport, gaat het bloed sneller stromen door de aderen, daar hebben we duizenden kilometers van in het lichaam. Hoe harder het bloed 'schuurt' langs de wanden, hoe meer de productie van nitric oxide opgang komt." Het zorgt er ook voor dat bloedplaatjes niet kunnen klonteren en controleert de cholesterol.

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000