ICT lokaal

De digitale technologie heeft de afgelopen jaren tot grote veranderingen geleid. Zo kunnen mensen via internet boodschappen doen, thuis werken met behulp van beeldbellen en video overleg.  Allerlei diensten zijn online te verkrijgen zoals bankieren, verzekeringen en consultaties van bijvoorbeeld artsen. Veel mooie ontwikkelingen.

Wereldwijde infrastructuur

Nu is het zo dat deze applicaties veelal gebruik maken van een wereldwijde computer infrastructuur in plaats van lokaal. Dit zorgt voor een grote afhankelijkheid van veelal buitenlandse partijen. Deze afhankelijkheid blijkt nog meer als je bedenkt dat jouw gegevens zonder dat je het weet worden gebruikt voor allerlei reclamedoeleinden, die je bijvoorbeeld terugziet op sociale media-applicaties. Ook wordt berichtgeving meer en meer gecensureerd of gestuurd en worden jouw keuzes beïnvloed zonder dat je daarin keuze hebt of toestemt.  Bedenk hierbij dat de gemiddelde tijd die mensen per dag van internetapplicaties gebruik maken enorm is toegenomen waardoor veel instellingen dit als grote een kans zien om jou te beïnvloeden.

Welke verandering is nodig?

Nieuw Brabant Zuid-Oost wil meer lokale autonomie en minder afhankelijkheid van andere partijen. Wij bouwen samen met andere regio’s van Society 4.0 aan een lokale digitale veilige infrastructuur, waarbij jij eigenaar bent van jouw eigen gegevens en bepaalt wat daar mee gebeurt. Jouw keuzevrijheid staat hierbij voorop.

Hoe gaan we dat doen?

Op landelijk niveau zijn er een aantal projecten die bouwen aan grotere onafhankelijk, waaronder een hosting platform, een decentrale cloud en een telecom infrastructuur project. Meer initiatieven staan op de backlog. Wil je meebouwen? Meld je dan aan via “meld je aan”.

De vernieuwingen uit de 9 domeinen van Society 4.0 zullen hier nieuwe toepassingen aan toe gaan voegen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan apps om mee te beslissen in jouw coöperatie, direct voedsel bestellen bij de boer of applicaties om diensten mee te ruilen.

Wil je zelf al wat doen?

Als je nu al iets wilt doen om meer onafhankelijk te worden, gebruik dan de Brave browser voor meer privacy op het internet.

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000