Samenleven

Samen Wonen is al zo oud als de oertijd, toen wij met jong en oud in een grot woonden en voedsel, zorg, energie en water deelden. In de jaren ’50 ontstonden er arbeidersbuurten en kwam het samenleven in een ander daglicht te staan. Jaren later kwamen er Vinex wijken, niet gericht op verbinding maar als oplossing voor het woningtekort.

De woonomgeving is bepalend

Wij geloven dat de context, ofwel de woonomgeving, bepalend is voor het samen leven. In Vinex wijken waar verbinding niet centraal staat, leven mensen naast elkaar en staat de uitwisseling van voedsel, zorg, energie en ICT op een laag pitje. Dit heeft direct gevolgen op het welzijn.

Integrale woonconcepten

De laatste jaren zijn er verschillende integrale leefconcepten ontwikkeld, waar verschillende voorzieningen worden gedeeld. Enkele voorbeelden:

  • Ecodorp Klein Oers, ecodorp Boekel en ecologische woongemeenschap Deurne (met voedselvoorziening en delen van apparaten en vervoer)
  • Buurtschap te veld (met verbinding met het landschap)
  • De Ingenieur - groen dorp in Helmond (duurzaamheid)
  • Stichting Statiegeld op Jeugd (splitsen woningen in Son en Breugel)
  • Co-housing in strijp-R Eindhoven (collectief niet klef, samen bedenken, bouwen en wonen)

Welke verandering is er nodig?

Omdat het aantal nieuwe projecten beperkt is, streeft Nieuw Brabant Zuid-Oost ernaar om in bestaande wijken het aantal samenleef activiteiten op vlak van voedsel, energie, zorg en ICT te vergroten.

Uiteraard willen we mogelijkheden aangrijpen om bij te dragen aan de opzet van nieuwe wijken waar integrale leefconcepten (uitwisseling voedsel, zorgt, ICT, energie en water) als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Hoe gaan we dat doen?

De werkgroep Samenleven komt graag in contact met het bestuur van wijkverengingen om met hen diverse samenleef oplossingen aan op het gebied van voedsel, zorg, energie en ICT vorm te geven.

Daarnaast bieden we vanuit de coöperatie Nieuw Brabant Zuid-Oost het volgende

  • cursussen in community denken (met behoud van het individu en eigen ruimte)
  • excursies naar wijken om kennis te maken met andere leef concepten

Tot slot komen we graag in contact met ontwikkelaars en woningbouwverenigingen om met hen nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Wil je zelf wat doen?

Woon je in een wijk waar je graag met het wijkbestuur verschillende samenleef oplossingen wilt gaan bespreken, gebruik dan de concept brief en wij gaan samen met jou in gesprek met het bestuur.

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000