Water & Energie

De afgelopen jaren zijn er een aantal trends ontstaan die het noodzakelijk maken om anders met energie om te gaan en ook meer onafhankelijk te worden als het op energievoorziening aankomt:

Elektriciteit neemt fossiele brandstof over

Aangejaagd door het (inter)nationale klimaatakkoord en door het streven naar minder geopolitieke afhankelijkheid stuurt de overheid aan op een transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. Voor wonen geldt het beleid “iedereen moet van het gas af”. Gas wordt duur, minder beschikbaar en misschien onbetrouwbaar in de winter. Ook auto’s worden vervangen door elektrische auto’s.

Electriciteitsnet wordt minder betrouwbaar en stabiel

De afschakeling van de oude centrales en de inschakeling van de wind- en zonne-energie leidt tot een minder stabiele aanvoer van elektriciteit aan het elektriciteitsnet. Terwijl het totale aanbod van wind- en zonne-energie stijgt door nieuwe initiatieven, blijft de timing van het aanbod afhankelijk van weersomstandigheden. Ook de vraag naar elektriciteit stijgt mede door de overschakeling naar elektrische auto’s en de verwarming van huizen op het elektriciteitsnet. Het matchen van de vraag en aanbod is echter wel een uitdaging. Piekbelasting zou tot minder leverbetrouwbaarheid kunnen leiden.

Energieprijzen gaan omhoog en krijgen een nieuwe dynamiek

Door hogere belastingen op fossiele brandstoffen en door eventuele leverproblemen in de globale distributieketen worden fossiele brandstoffen duurder. De nieuwe dynamiek van de vraag en aanbod op het elektriciteit net leidt ook tot een nieuwe prijsdynamiek, en als we niet oppassen ook tot hogere kosten.

Welke verandering is er nodig?

De afhankelijkheid van een centraal elektriciteitsnet en de invloeden van genoemde trends kunnen we verminderen door naar lokale opwekking en opslag van energie te gaan.

Nieuw Brabant Zuid-Oost streeft naar:

  • Minder afhankelijkheid van openbare net door eigen opwekking en opslag
  • Keuzevrijheid in energievoorziening, ook voor huurders en flatbewoners
  • Energiekostenbesparingen en verminderen van energiebehoefte
  • Noodvoorziening bij stroomuitval

Hoe gaan we dat doen?

De werkgroep Water en Energie van Nieuw Brabant Zuid-Oost verzamelt en deelt nuttige informatie voor burgers en MKB in de regio om samen of individueel de bovengenoemde doelen te realiseren. Daarnaast werken we als werkgroep samen met geïnteresseerden en bedrijven aan concrete oplossingen zowel technisch, commercieel als juridisch-administratief.

Wil je zelf al wat doen?

Kijk dan op de energie subsidiewijzer en vind voor welke initiatieven je subsidie kunt aanvragen:

Energiesubsidiewijzer: vind eenvoudig subsidies en leningen | Verbeterjehuis

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000