Web-design vrijwilligers

Web-design vrijwilligers gezocht voor het ontwerp en onderhoud van de website van Nieuw Brabant Zuid-Oost. 

ICT- vrijwilligers lokale Cloud

ICT- vrijwilligers, software en systeem engineers, gezocht voor het opbouwen en/of onderhouden van een lokale Cloud.

 

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000