Educatie vanuit authenticiteit en verbinding

Domein Leren en Ontwikkelen/Educatie 

Onderwijssystemen zijn steeds meer gericht op het toetsen en het leveren van prestaties en daarbij staat het trainen van de linkerhersenhelft centraal: het lineaire, analytische en kwantitatieve denken. De ontwikkeling van de rechterhersenhelft, verantwoordelijk voor het complexe, beeldende en kwalitatieve denken, komt nauwelijks aan bod. Kinderen leren niet welke talenten en kwaliteiten ze hebben en hoe ze die het beste kunnen inzetten voor het welzijn van de samenleving.

Verzuim op scholen

Een Zwitsers onderzoek uit 2015 stelde vast dat 1/3 van de kinderen niet kan meekomen met de eisen van het schoolsysteem en daarom ziek wordt. Ook in Nederland is er veel verzuim; zo’n 2% van de jongeren valt uit het systeem. Voor de regio Brabant Zuid-Oost betreft dat 1500 jongeren.

Ook de Coronacrisis heeft impact gehad op het welzijn van de jeugd.

Welke verandering is er nodig?

Het is tijd om anders te kijken naar leren en ontwikkelen. Mensen leren immers het beste zonder voorgekauwde concepten, zonder prestatiedruk en controle.

Gelukkig zien we al de eerste scholen experimenteren met andere toetsen: minder cijfers, meer feedback.

Vanuit de werkgroep Educatie willen we perspectief bieden voor kinderen en jongeren die niet meekomen met het systeem. Zo gaat het ons om het aanboren van potentie, het zichtbaar maken van talenten en het inzetten hiervan tijdens schoolse en later ook naschoolse activiteiten. Tot slot gaat het ons steeds om de psyche, het simuleren naar mentaal, en sociaal welzijn. De kruisbestuiving tussen jongeren en senioren brengt mooie dingen tot stand.

Hoe gaan we dat doen?

De werkgroep verbindt zich aan de stichting Baass en bouwt voort aan een platform binnen de regio Brabant Zuid-Oost.

Daarnaast zoekt de werkgroep naar lopende initiatieven om jongeren met senioren te verbinden.

 

Voor verdere informatie neem contact op met
Mark van Ooijen (markvanooijen@protonmail.com)


 

 

Nieuw Brabant Zuid Oost I Nederland

Website: www.nieuwbrabantzuidoost.nl

Nieuw Brabant Zuid Oost is opgericht door burgers voor burgers zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KVK onder nummer 00000000000